Du Học Úc Ngành Quan Hệ Quốc Tế

Ngành Quan hệ Quốc tế (IR) là một ngành học liên ngành xem xét các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội và pháp lý của các mối quan hệ quốc tế. Các chương trình du học Úc về Quan hệ Quốc tế cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết toàn diện về thế giới đang thay đổi nhanh chóng và chuẩn bị cho họ cho sự nghiệp trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, dịch vụ công cộng, kinh doanh quốc tế và báo chí.

Du học Úc ngành quan hệ Quốc Tế

Lý do du học Úc để học ngành Quan hệ Quốc tế

 • Hệ thống giáo dục chất lượng cao: Úc có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, được xếp hạng thứ 8 trên thế giới về Chỉ số Giáo dục Đại học (UIEI).
 • Giảng viên nổi tiếng: Các giảng viên IR của Úc là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, với nhiều người có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, kinh doanh hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế.
 • Tập trung vào học tập thực tế: Các chương trình IR của Úc cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội để áp dụng kiến ​​thức của mình vào thực tế thông qua các kỳ thực tập, nghiên cứu độc lập và các dự án thực tế.
 • Cơ hội việc làm toàn cầu: Bằng cấp IR của Úc được công nhận trên toàn thế giới và cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm trong một loạt các lĩnh vực.

Một số trường đại học Úc hàng đầu cung cấp các chương trình IR bao gồm

 • Đại học Quốc gia Úc (ANU)
 • Đại học Melbourne
 • Đại học Sydney
 • Đại học Queensland
 • Đại học Monash

Yêu cầu tuyển sinh đối với các chương trình IR của Úc thường bao gồm

Du học Úc ngành quan hệ Quốc Tế

 • Bằng cử nhân liên quan
 • Điểm trung bình tối thiểu (GPA)
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, chẳng hạn như IELTS hoặc TOEFL
 • Tuyên bố cá nhân
 • Thư giới thiệu

Chi phí du học Úc để học ngành Quan hệ Quốc tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và chương trình học cụ thể. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế có thể mong đợi chi trả trung bình 20.000–30.000 đô la Úc mỗi năm cho học phí.

**Đối với sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quốc tế, du học Úc để học ngành Quan hệ Quốc tế là một lựa chọn tuyệt vời. Với hệ thống giáo dục chất lượng cao, giảng viên nổi tiếng và tập trung vào học tập thực tế, các chương trình IR của Úc cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thị trường việc làm toàn cầu. **